ผลงาน
วัดเทศน์ธรรมนาวา (อาคารโรงงาน)
รายละเอียดงาน

โครงการ : ศาลาและโบสถ์ วัดเทศน์ธรรมนาวา 

สถานที่ :  ม.6 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

มูลค่าขอโครงการ : บริษัทไม่ได้คิดค่าดำเนินการและหาทุนในการสร้างถวาย

เริ่มโครงการ :   01 มิถุนายน  2557

สิ้นสุดโครงการ :   30 ตุลาคม  2558

บริษัท นาวา รังสี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
64/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
TEL : navarungsri.office@gmail.com, 092-523-5764 | MOBILE : 092-523-5764, 092-523-5764 | FAX : 02-961-5764