ผลงาน
บ้านพักอาศัย นพวงศ์ (อาคารโรงงาน)
รายละเอียดงาน

โครงการ : บ้านพักอาศัย นพวงศ์

สถานที่ : เขต นพวงศ์ จังหวัด นนทบุรี

มูลค่าขอโครงการ : 6,000,000 บาท

เริ่มโครงการ :   01 ธันวาคม  2557

สิ้นสุดโครงการ :  30 ตุลาคม  2558

บริษัท นาวา รังสี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
64/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
TEL : navarungsri.office@gmail.com, 092-523-5764 | MOBILE : 092-523-5764, 092-523-5764 | FAX : 02-961-5764