ผลงาน
โรงงานไทยเมอรรี่ (อาคารโรงงาน)
รายละเอียดงาน

โครงการ : โรงงานไทยเมอรรี่

สถานที่ : 97 ม.11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

มูลค่าขอโครงการ : 323,302,986.64 บาท

มูลล่าค่าการก่อสร้าง  อาคาร 81      195,000,000.00 บาท

มูลล่าค่าการก่อสร้าง  อาคาร 83        79,515,999.35 บาท

มูลล่าค่าการก่อสร้าง  อาคาร 22        48,786,987.29 บาท

เริ่มโครงการ /สิ้นสุดโครงการ : อาคารโรงงาน81 14ก.ค.57 - 12ม.ค.58

                                      อาคารโรงงาน83 1 พ.ค.56 - 31 มี.ค.57

                                      อาคารโรงงาน22 20 มิ.ย.57- 20 ธ.ค.57

=

บริษัท นาวา รังสี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
64/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
TEL : navarungsri.office@gmail.com, 092-523-5764 | MOBILE : 092-523-5764, 092-523-5764 | FAX : 02-961-5764