ผลงาน
บ้านเขมมะรังสรรค์ (อาคารโรงงาน)
รายละเอียดงาน

โครงการ : บ้านเขมมะรังสรรค์

สถานที่ : เขต พุทธมลฑล จ.นครปฐม

มูลค่าของโครงการ : 

เริ่มโครงการ

สิ้นสุดโครงการ :  

บริษัท นาวา รังสี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
64/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
TEL : navarungsri.office@gmail.com, 092-523-5764 | MOBILE : 092-523-5764, 092-523-5764 | FAX : 02-961-5764